Gesneriasterna

2014-12-21 23:13:33

 

primulina nakako 1
Primulina 'Nakako'

Gesneriasterna är en förening för entusiastiska odlare av gloxiniaväxter, dvs växter ur familjen Gesneriaceae. Växtfamiljen kallas ofta krukväxtfamiljen eftersom de flesta av de ca 3300 olika arterna är utomordentligt lämpade för inomhusodling. Det finns också buskar, några små träd och ett 20-tal stenpartiväxter. 

Gesneriasterna är en svensk lokalavdelning till The Gesneriad Society och till Fritidsodlingens riksorganisation. Över hela världen finns det ett par tusen gesneriaster, dvs personer som är intresserade av att odla gesneriaseer.

 

Bidra och vinn!

Vinn Streptocarpus 'Sappetavans skatt' !

 

Lämna in ett bidrag till Gesneriastnytt. Sista dagen är den 20:e april, läs mer i Gesneriastnytt nr 1 2014.

Sappetavans skatt

Facebook

Gesneriasterna finns även på facebook!

Genväg till gruppen Gesneriasterna.

facebook 

Är du inte med i facebook kan du registrera dig här.

 

Bli medlem

Bli medlem i Gesneriasterna!

 

Det är tack vare medlemarna vi

kan ge ut Gesneriastnytt, finnas

med på mässor och på nätet. Stödj

föreningen genom att bli medlem.

Medlemmarna får tidningen

Gesneriastnytt. Till alla nya medlemmar skickar vi en frömix med spännande sorter.

streptocarpus evy kinnebrant

Odlingsråd

Beställ kompletta odlingsråd och gamla nummer av Gesneriastnytt.

 

Det är i Gesneriastnytt du hittar den mest utförliga informationen och de vackraste bilderna!

GN 2 2013
Joomla Templates by Joomla51.com