Om föreningen

Gesneriasterna är en förening för entusiastiska odlare av gloxiniaväxter, dvs växter ur familjen Gesneriaceae . Växtfamiljen kallas ofta krukväxtfamiljen eftersom de flesta av de ca 3300 olika arterna är utomordentligt lämpade för inomhusodling. Det finns också buskar, några små träd och ett 20-tal stenpartiväxter. Genom vår fröfond, våra plantpaket med sticklingar, rhizomer och knölar och via vår bytesbörs försöker vi hjälpa till att bevara hotade arter åt eftervärlden. Vår huvuduppgift är att sprida kunskap om familjen Gesneriaceae . I vår tidning GESNERIASTNYTT presenteras nya släkten och arter samt nya sorter av gamla välkända krukväxter, t ex Sinningia (gloxinia), Streptocarpus (kornettblomma), Kohleria (narrhuva) och Achimenes (femöring).

Gesneriasterna är en svensk lokalavdelning till Gesneriad Society http://www.gesneriadsociety.org/ . Över hela världen finns det ett par tusen gesneriaster, dvs personer som är intresserade av att odla gesneriaseer.