Kohleria – Narrhuvesläktet

Kornettblomma (Kohleria)

Kommer från det tropiska Amerika. Blommar konstant under sommaren med stora prickiga blommor i praktiskt taget alla tänkbara färger. Är mycket lätta att föröka antingen med stickling eller med rhizomer (jordstammar). Många sorter har en viloperiod under vintern.

Odlingsråd

Mycket anspråkslösa och lättodlade. Tål ganska mycket ljus och värme, men undvik brännande sol. De flesta sorter bildar rhizomer. På hösten slutar man vattna växten vissnar ned. Efter ett par månader sätts rhizomerna i ny jord och börjar åter växa.