Plantpaket

Gesneriasternas medlemmar har möjlighet att köpa sticklingspaket från föreningen, dessa erbjuds under 2018. Observera att paketen endast kan beställas av medlemmar i föreningen och att vi endast kan skicka inom den europeiska unionen och norden. Alla utskickade plantor har namn om inget annat anges i paketets beskrivning. För att vi skulle hitta nya utskickare har vi fått justera priserna och innehållen i paketen. Kan du hjälpa till att erbjuda plantpaket? Vi skulle vilja ha flera utskickare för att kunna erbjuda medlemmarna ett så varierat utbud som möjligt. Vi räknar också med att kunna erbjuda olika typer av specialpaket under året som finns under en kortare tid. Håll utkik efter uppdateringar.

Beställ så här:

Betala summan för ditt/dina paket till Gesneriasternas plusgiro 921 94 22-4. Leverans sker i turordning enligt inbetalningsdatum, när det är frostfritt hos både avsändare och mottagare. I semestertider är det också bra att tala om, när man inte kan ta emot paket. Korrespondens om paketen skickas till: Maike Lundberg, Ekbacksvägen 2, 194 92, Upplands Väsby, maike.lu.ml@gmail.com

GRUNDPAKET. 3 lättodlade sorter, rhizomer, sticklingar, fröplantor. Utskickarens val gäller, men önska gärna.

KOHLERIAPAKET. 3 olika namnsorter av narrhuvor; sticklingar eller rhizomer. 120:- Utskickarens val, men önska gärna.

SAINTPAULIAPAKET 1. 3 olika blad av namnsorter. 90:-Utskickarens val, men önska gärna.

SAINTPAULIAPAKET 2. 3 olika småplantor av namnsorter. 160:-

STREPTOCARPUSPAKET. 3 småplantor från ovanliga och speciella namnsorter. Utskickarens val, men önska gärna.

ACHIMENESPAKET. 3 olika namnsorter av femöringar; sticklingar eller rhizomer. 120:- Utskickarens val, men önska gärna.