Gesneriasterna

Varmt välkommen till Gesneriasterna!

Den 25 till 28 mars deltar Gesneriasterna i den digitala trädgårdsmässan som i år blir en digital version av  Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan.

Gesneriasterna är en förening för entusiastiska odlare av gloxiniaväxter, dvs växter ur familjen Gesneriaceae . Växtfamiljen kallas ofta krukväxtfamiljen eftersom de flesta av de ca 3300 olika arterna är utomordentligt lämpade för inomhusodling. Det finns också buskar, några små träd och ett 20-tal stenpartiväxter. Föreningen grundades 1993.

Gesneriasterna är en svensk lokalavdelning till Gesneriad Society http://www.gesneriadsociety.org/  och föreningen är också medlem i Fritidsodlarnas Riksorganisation (FOR).

Över hela världen finns det ett par tusen gesneriaster, dvs personer som är intresserade av att odla gesneriaseer.